Kamzík vrchovský tatranský - Tatranskí rytieri

Počas projektu Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského sa podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka podarilo identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X.

Pohľad na život kamzíka tatranského

KamzikKamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) je vlastne voľne žijúca koza vo vysokohorskom prostredí. Vedci zistili, že náš kamzík tatranský je jedinečný, vďaka odlišnostiam spôsobeným prostredím v ktorom žije. Je to naša pýcha a preto je symbolom Tatranského národného parku a patrí ku chráneným druhom.

Kamzík váži v priemere od 24 do 36 kilogramov. Spoznáte ich podľa rožkov, ktoré sú na konci zahnuté. V lete majú kamzíky hrdzavú až hrdzavohnedú farbu. Naopak v zimných mesiacoch  ich chráni pred mrazom hustá a tmavá srsť. Ich jedálny lístok tvoria prevažne trávy, byliny a lišajníky. Kamzíky žijú v stádach, ktoré vedú skúsené a najsilnejšie samice. Mláďatá sa rodia koncom apríla. Prirodzeným nepriateľom kamzíka je hlavne rys a orol skalný. Počet kamzíkov v skupine závisí od podmienok, pohybuje sa od 2-3 jedincov až po 12-15. V niektorých prípadoch to môže byť aj viac.

Vekové kategórie kamzíkov:

  • Mláďa (kamzíča) – nedospelý jedinec kamzíka do jedného roka.
  • Dvojročný (nedospelý) jedinec – háčikár (toto pomenovanie vzniklo na základe toho, že v druhom roku života prirastá kamzíkom najväčšia časť rožka (75-105 mm) a vytvára sa háčik.
  • Dospelý jedinec – kamzík – sa dožíva veku maximálne 20 rokov.

Kamzíkom sa za posledné roky darí

chamois-1460893_1920Počas sčítania kamzíkov, ktoré sa uskutočnilo počas júna 2016 v liptovskej časti Tatier, napočítali pracovníci Štátnych lesov Tatranského národného parku a pracovníci Správy TANAP-u spolu 184 kamzíkov (z toho 30 mláďat). Na poľskej strane Tatier zaznamenali sčítaním 385 kusov kamzíkov (z toho 78 mláďat). Na základe počtu novorodených kamzíčat môžeme uviesť, že kamzíkom vrchovským sa za posledné roky v Tatrách, kde majú veľmi dobré podmienky, darí.

Minulý rok v decembri sa v Tatrách uskutočnil monitoring a ochrana kamzíka vrchovského tatranského.. Odchyteným kamzíkom boli nasadené obojky, ktoré zaznamenávajú ich pohyb, zdravotný stav a  podmienky v ktorých žijú. Obojok je vyrobený z materiálov, ktoré sa opotrebovaním rozpadnú a kamzík obojok stratí. Na základe výskumu porovnávali kamzíkov žijúcich v Tatrách s ostatnými v Európe. Popri tom sa podarilo identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X. Je to skvelá správa pre biodiverzitu Slovenska.

 

 

Referencie k článku:

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/284847-alpskeho-kamzika-si-doviezli-polovnici/

https://www.enviroportal.sk/clanok/zo-zivota-kamzika-tatranskeho

http://poprad.dnes24.sk/v-tatrach-identifikovany-novy-typ-kamzika-jeho-vyskum-bude-pokracovat-258682