Na našej planéte sa už od nepamäti striedajú viaceré doby. Doba ľadová, doba kamenná, doba bronzová. Každá z nich priniesla niečo, čo človeka, ako druh, posunulo vpred, na vyšší stupeň civilizácie. Vo viacerých z nás však pretrváva pocit, že momentálne žijeme v dobe odpadkov. Mali by sme sa však naozaj hlboko a vážne zamyslieť nad tým, či práve toto chceme po sebe zanechať ako odkaz budúcim generáciám.

Žijeme v modernom svete plnom technológií a naše poznanie sa dostalo na úroveň, ktorú častokrát ani nie sme schopní obsiahnuť vlastným chápaním. Na druhej strane si však sami sebe podkopávame nohy. Svojím prístupom a každodenným ľahostajným správaním sa postupne pripravujeme o to, čo je nevyhnutné pre každého jedného z nás, o našu planétu.

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: www.completenewsng.com

 

Ekologické správanie dnes vôbec nie je jednoduché. Z každej strany sa na nás valia produkty balené v plastoch, ktoré nás podvedome utvrdzujú v tom, že takýto prístup je vlastne normálny. Avšak, on normálny nie je. A hlavne, nie je zodpovedný ani k planéte, a ani k budúcim generáciám. Je však na každom z nás, aby sme sa začali správať lepšie, tak, ako sa na inteligentných ľudí naozaj patrí.

O lepšom, ekologickom správaní hovorí aj princíp ZERO WASTE. Určite si poviete, že je nemožné, aby ste zo dňa na deň vaše odpadky zredukovali na nulu. Avšak, pokiaľ to zrealizujete po častiach, uvidíte, že až také nereálne to nie je. Treba len uplatniť viaceré kroky súčasne.

 

  1. REFUSE – Odmietnime, čo nepotrebujeme

Odmietnuť nepotrebné veci je základom ekologického správania. Nebuďme nenásytní a neživme v sebe túžbu mať všetko. Keby každý odmietol to, čo nepotrebuje, nikdy by sme neboli nútení riešiť problém s odpadkami.

 

  1. REDUCE – Zredukujme, čo potrebujeme

Nemôžeme síce odmietnuť všetko, no to, čo potrebujeme by sme mali obmedzovať. Ruku na srdce, koľkokrát si nakúpime veci aj do zásoby, a koľkokrát ich reálne aj využijeme?

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: www.dailymail.co.uk

 

  1. REUSE – Znovu použime a opravme

Naučili sme sa, že keď sa niečo pokazí, treba to vyhodiť a kúpiť nové. Zle! Robíme to úplne naopak. Prečo by sme mali veci vyhadzovať, pokiaľ je možnosť opraviť ich alebo redizajnovať? Nezabúdajme, že aj naša povrchnosť pripravuje svet o potrebné zdroje, ktoré sú, žiaľ, vyčerpateľné.

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: www.goodshomedesign.com

 

  1. RECYCLE – Recyklujme všetko, čo sa dá

Recyklácia by mala byť u každého z nás automatická a prirodzená, no napriek tomu ju využívame vo viac ako nedostačujúcej miere. Keď už produkujeme odpad, malo by nám záležať aspoň na tom, aby sme sa ho dokázali čo najefektívnejšie zbaviť.

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: www.triedime.sk/

 

  1. ROT – Kompostujme

Biologicky rozložiteľný odpad nepatrí na smetisko. Patrí do kompostoviska, ktoré je ideálnym a nenáročným riešením, navyše nás obdarí kvalitným hnojivom, v ktorom si dokážeme vypestovať pravú BIO zeleninu. To je hneď dôvod navyše, prečo si jedno také čo najskôr založiť na záhrade.

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: www.svet-bydleni.cz

 

Napriek tomu, že už dávno sme za hranicami produkcie primeraného množstva odpadu, stále máme možnosť zachrániť svet, v ktorom žijeme. Chce to len kúsok nášho úsilia a správny postoj. Nemyslime na to, že samy aj tak nič nezmôžeme. Nezabúdajme, že ak každý jeden z nás začne od seba, spoločne dokážeme vytvoriť lepší zajtrajšok.

Zdravšia a čistejšia planéta ešte stále môže byť realitou. Otázkou je, čo sme pre ňu ochotní urobiť.

ZERO WASTE alebo ako tvoriť čo najmenej odpadu

Zdroj: kurillastration.blogspot.com