Kategória audiovizuálne dielo:

  1. miesto: Evanjelické gymnázium, Tisovec, trieda 1.A
  2. miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Ružomberok, trieda tercia
  3. miesto: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená, trieda 4.A