Víťazné videá 2019 - Tatranskí rytieri
Kategória audiovizuálne dielo:

  1. miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, trieda Kvinta
  2. miesto: Spojená škola v Prešove, 2.F
  3. miesto: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstennej, 2.A