Kategória audiovizuálne dielo:

  1. miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Ružomberok, trieda Kvarta
  2. miesto: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 7.A
  3. miesto: ZŠ s MŠ Vitanová 1.A