Víťazné práce 2019 SŠ - Tatranskí rytieri

Kategória reálne dielo:

1. miesto v kategórii SŠ: SOŠ polytechnická

2. miesto v kategórii SŠ: Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok, 1.A

3. miesto v kategórii SŠ: Spojená škola, Nová Baňa, 3.Z


Víťaz 1. miesto v kategórii SŠ - SOŠ polytechnická 

„Zero WASTE  - produkuje čo najmenej  odpadu  “ Projekt „Tatranskí rytieri“ na SOŠ polytechnickej v Litovskom Mikuláši zaujal triedy 1.S, 2.S a 2.AM. Sú to chlapci z odboru mechanik strojov a zariadení a agromechanizátor, ktorí majú k prírode veľmi blízko.

Výsledky ich práce:

  1. Bocianie hniezdo – bocian je vzácny, zákonom chránený sťahovavý vták, ktorému človek obmedzuje možnosti zahniezdenia búraním komínov, preto sa chlapci 2.S a 2.AM spolu s majstrami odborného výcviku rozhodli  využiť odpadový materiál a vyrobili svojpomocne bocianie hniezdo – vedenie školy zabezpečilo osadenie betónového stĺpa, ktorý vyradila jedna z okolitých firiem. Na praxi spolus  majstrom strojári naštudovali potrebné rozmery pre bocianie hniezdo. Urobili technický nákres. Vedenie školy zabezpečilo odpadový materiál z okolitých firiem a o zvyšok sa postarali študenti – skonštruovali hniezdo, ktoré im pozváral p. majster. Osadenie hniezda na betónový panel už zabezpečilo vedenie školy. Pred niekoľkými dňami sme videli ako sa okolo hniezda prechádza bocian.
  2. „ Železná socha bociana“ – S pokračovala v tejto myšlienke – využili zvyškový matriál a s pomocou majstra urobili potrebné výkresy a precvičujúc si prácu s plechom a železom urobili sochu bociana, ktorú postavíme k jazierku, ktoré zdobí našu školskú záhradu.
  3. Banán – keďže ešte zvýšil materiliál a na etike sme hovorili o faire trade obchode – pri vstupe do školského bufetu kýva usmiaty banán, ktorý vyrobili študenti.
  4. Nádoby na separovaný zber – papier a plasty chlapci využili vyradené plechové šatňové skrinky a zmenili ich na veselé farebné nádoby na separovaný zber – hlavne žltá nádoba sa nemôže sťažovať na prázdnotu, lebo študenti dodržiavajú pitný režim a tak nie je o plastové fľaše núdza.
  5. Jabloň EURÓPY –S v rámci projektu EPAS o EÚ skonštruovala jabloň plnú európskych jabĺčok – z vyradenej tyčoviny vytvorili kmeň s konármi, ktorý osa dili do vyradeného disku z kolesa osobného auta. Kde pre stabilitu nasypali drobné kamienky z neďalekého potoka. Našli vyradený štvorkolieskový rám,kde osadili disk, čo umožňuje, aby bol stromček mobilný.Doma menili podlahu a vyradené časti parkiet využili na to, aby sa naučili na CNC stroji naprogramovať a vyrezať jabĺčka, na ktoré nalepili vlajky štátov EÚ.
  6. Stojany na kvety – svoje strojárske zručnosti si prváci preverili pri výrobe stojanov na kvety.
  7. Moderné sedenie - využitie paliet

Eko hliadka: Študenti spomínaných ročníkov sa aktívne zapájajú aj do čistenia okolia školy. Po odchode zimy vyhrabali trávnik, aby sa mohol čo najskôr zazelenať a vyzbierali odpadky, ktoré zakrýval sneh. Máme v pláne ešte vyčistiť časť  Demänovky, ktorá tečie neďaleko školy, len pre nepriaznivé počasie a študijné povinnosti sme to ešte nestihli zrealizovať.


Víťaz 2. miesto v kategórii SŠ - Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok, 1.A 


Víťaz 3. miesto v kategórii SŠ  - Spojená škola, Nová Baňa, 3.Z

Reálne dielo, ktoré bolo vyrobené z PET fliaš - jedná sa o metlu, ktorú bežne používame v triede. Ďalšia fotografia je z Ekohliadky. Rozhodli sme sa obnoviť a skrášliť časť  šk. pozemku, kam chodíme naberať silu a energiu počas prestávok, alebo vychádzok. Urobiť niečo pre prírodu sme sa rozhodli preto práve v priestoroch školy, nakoľko telesné a aj mentálne postihnutie žiakov nám nedovoľuje dlhšie a náročnejšie prechádzky do lesa (aj keď aj tie naše lesy by sa zišlo vyčistiť od odpadkov).