Víťazné práce 2018 - Tatranskí rytieri
Kategória umelecký výtvor:

  1. Víťaz 1. miesto v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: ZŠ s MŠ Jakubany, triedy 2,3,4 C
  2. Víťaz 2. miesto v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená, 1.A
  3. Víťaz 3. miesto v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: ZŠ s MŠ Vitanová, 4.A
  4. Víťaz 1. miesto v kategórii 5.-9. ročník ZŠ:Základná škola, Levoča, triedy 9.A, 5.A
  5. Víťaz 2. miesto v kategórii 5.-9. ročník ZŠ:KZŠ sv.J.Nepomuckého v Rožňave, 5.A
  6. Víťaz 3. miesto v kategórii 5.-9. ročník ZŠ:Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou, 8.A
  7. Víťaz v kategórii SŠ: Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, II.A