Víťazné práce 2017 - Tatranskí rytieri
Kategória umelecký výtvor:

  1. Víťaz v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: Spojená škola - ZŠ s MŠ, Dudince, trieda 2.A
  2. Víťaz v kategórii 5.-9. ročník ZŠ:Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou, trieda 7.A
  3. Víťaz v kategórii SŠ: Stredná umelecká škola, Prešov, trieda 2.A
  4. Mimoriadna cena poroty: Spojená škola, Nová Baňa, trieda 8.A
  5. Najaktívnejšia škola v projekte:Gymnázium, Alejová 1, Košice, septima A