Ročník 2017 2017-08-28T10:56:50+00:00

Výsledky projektu Tatranskí rytieri, ročník 2017. Srdečne blahoželáme výhercom.

Kategória umelecký
výtvor

Víťaz v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: Spojená škola – ZŠ s MŠ, Dudince, trieda 2.A
Víťaz v kategórii 5.-9. ročník ZŠ: Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou, trieda 7.A
Víťaz v kategórii SŠ: Stredná umelecká škola, Prešov, trieda 2.A
Mimoriadna cena poroty: Spojená škola, Nová Baňa, trieda 8.A
Najaktívnejšia škola v projekte: Gymnázium, Alejová 1, Košice, septima A

Kategória audiovizuálne dielo

1.miesto: Evanjelické gymnázium, Tisovec, trieda
2.miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Ružomberok, trieda tercia
3.miesto: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená, trieda 4.A

Kategória realizovateľný projekt

1.miesto: Základná škola Rejdová, Rejdová, IV. trieda
2.miesto: Spojená škola Dobšiná, Nová 803, Dobšiná, kolektív
3.miesto: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, 9.A

Celkové výsledky

Edukačné plagáty