Registrácia do súťaže Tatranskí rytieri

Názov školy

Sídlo školy

Ulica:
PSČ:
Mesto/Obec:
Súpisné číslo:
Kraj:
  • - vyberte kraj -
  • Banskobystrický
  • Bratislavský
  • Košický
  • Nitriansky
  • Prešovský
  • Trenčiansky
  • Trnavský
  • Žilinský

Trieda

Trieda, ktorá je prihlásená do súťaže:

Kontaktná osoba

Meno:
Priezvisko:
Pracovná pozícia:
Emailová adresa:
Telefónne číslo:
Kliknutím na zelené plus môžete pridať ďalšie triedy.