Realizovateľné projekty 2019 - Tatranskí rytieri
Kategória realizovateľný projekt:

  1. miesto: Základná škola, Levoča, 6.A
  2. miesto: SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce, 1.B