Realizovateľné projekty 2017 - Tatranskí rytieri
Kategória realizovateľný projekt:

  1. miesto: Základná škola Rejdová, Rejdová, IV. trieda
  2. miesto: Spojená škola Dobšiná, Nová 803, Dobšiná, kolektív
  3. miesto: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, 9.A