Domov - Tatranskí rytieri

Do ukončenia súťaže ostáva:

Odovzdávanie prác predĺžené do 31.5.2019
00

Dni


00

Hodiny


00

Minúty


00

sekundy


Kto sú Tatranskí rytieri?

Náš rytier Rysko pochádza z Vysokých Tatier a je chrabrý a zodpovedný. Rozhodol sa, že svoj život zasvätí poslaniu uchrániť krásu našej prírody pre ďalšie generácie. Úloha to nie je ľahká. Hľadá si preto kamarátov, ktorým na prírode záleží tak ako jemu, a dokazujú to nielen slovom, ale aj skutkami – ako praví rytieri. Pridaj sa k Ryskovi a spolu vymeníme meče a štíty za štetce a palety či vrecia na odpad. Vytvoríme inšpiratívne diela, pomocou ktorých naučíme ľudí okolo seba správať sa ekologicky. Budeme chrániť prírodu zbieraním odpadkov, prevenciou a inými aktivitami.

Aktuálny ročník - Téma

„ZERO WASTE“, alebo tvorme čo najmenej odpadu

Pod týmto heslom má projekt za cieľ viesť žiakov k zodpovednému správaniu sa k prírode a našej planéte. Veríme, že žiaci budú nadobudnuté vedomosti šíriť ďalej a spoločne tým prispejeme ku krajšej a zdravšej planéte, na ktorej všetci spoločne žijeme. Súťaž spočíva v dvoch povinných aktivitách.
parallax background

EKO projekt

Vytvorenie projektu pod heslom „ZERO WASTE", alebo tvorme čo najmenej odpadu
(reálne dielo, Eko filmárik, realizovateľný projekt).

parallax background

EKO hliadka

Žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia.