Sledujte facebook

chrániť prírodu aj tento rok!

Sme pripravení

Viac o súťaži

Príroda nám, my prírode!

Naše heslo je:

Nestrácajme čas,

príroda čaká.

Čítaj viac
O projekte 2017-11-20T13:39:00+00:00

Kto sú Tatranskí rytieri?

Náš rytier Rysko pochádza z Vysokých Tatier a je chrabrý a zodpovedný. Rozhodol sa, že svoj život zasvätí poslaniu uchrániť krásu našej prírody pre ďalšie generácie. Úloha to nie je ľahká. Hľadá si preto kamarátov, ktorým na prírode záleží tak, ako jemu, a dokazujú to nielen slovom ale aj skutkami – ako praví rytieri.
Pridaj sa k Ryskovi a spolu vymeníme meče a štíty za štetce a palety či vrecia na odpad. Vytvoríme inšpiratívne diela, pomocou ktorých naučíme ľudí okolo seba správať sa ekologicky. Budeme chrániť prírodu zbieraním odpadkov, prevenciou a inými aktivitami.
Tak čo, pridáte sa k Ryskovi ešte dnes?

Novinky

Krásne strávený deň pri realizácii víťazného projektu v Základná škola, Rejdová 43. Skvelá atmosféra, krásne počasie a nádherná práca školského kolektívu, ktorú prišli podporiť aj zamestnanci z TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. a Essence communications.

V Špeciálnej základnej škole v Dobšinej sme spoločne vytvorili Eko učebňu, ktorá bude slúžiť žiakom na vzdelávanie formou hier. Jedinečná učebňa vznikla na školskom dvore za pomoci zamestnancov školy, dobrovoľníkov z TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. a Essence communications. Pozrite si výsledok našej spoločnej práce

Realizácia víťazného projektu v ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 spoločne s TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. a Essence communications. Základná škola získala v minulom ročníku projektu Tatranskí rytieri krásne 3. miesto v kategórii realizovateľný projekt. Minulý týždeň sme spoločnými silami uskutočnili realizáciu a takto to dopadlo.

O projekte

Projekt Tatranskí rytieri nadväzuje na úspešný projekt Úsmev pre strom.

Pod heslom „Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku“, má projekt za cieľ viesť žiakov k zodpovednému správaniu sa k prírode a spoznávaniu jej krás a obyvateľov. Zároveň žiaci základných a stredných škôl pomocou odkazu v ich výtvarných a umeleckých dielach budú túto myšlienku posúvať ešte ďalej, medzi nás ostatných.
Súťaž spočíva v dvoch povinných aktivitách. V prvej z nich budú žiaci vytvárať umelecké výtvory a diela, pričom ich prevedenie si môžu vybrať podľa svojich schopností a možností z troch alternatív. Druhou povinnou aktivitou je účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívnym spôsobom realizujú v ekologických aktivitách priamo v teréne. Na výber majú študenti tiež viaceré možnosti, ako budú Eko hliadku realizovať. Stačí si vybrať jednu aktivitu, ktorá je pre triedu najatraktívnejšia alebo realizovateľná.
Plné znenie pravidiel si stiahnete TU.

Partneri projektu

Mediálny partner projektu