Zverejnenie výsledkov projektu Tatranskí rytieri. Srdečne blahoželáme výhercom.

Kategória umelecký
výtvor

Víťaz v kategórii 1.-4. ročník ZŠ: Spojená škola – ZŠ s MŠ, Dudince, trieda 2.A
Víťaz v kategórii 5.-9. ročník ZŠ: Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou, trieda 7.A
Víťaz v kategórii SŠ: Stredná umelecká škola, Prešov, trieda 2.A
Mimoriadna cena poroty: Spojená škola, Nová Baňa, trieda 8.A
Najaktívnejšia škola v projekte: Gymnázium, Alejová 1, Košice, septima A

Kategória audiovizuálne dielo

1.miesto: Evanjelické gymnázium, Tisovec, trieda
2.miesto: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Ružomberok, trieda tercia
3.miesto: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená, trieda 4.A

Kategória realizovateľný projekt

1.miesto: Základná škola Rejdová, Rejdová, IV. trieda
2.miesto: Spojená škola Dobšiná, Nová 803, Dobšiná, kolektív
3.miesto: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2, 9.A

Celkové výsledky

Kto sú Tatranskí rytieri?

Náš rytier Rysko pochádza z Vysokých Tatier a je chrabrý a zodpovedný. Rozhodol sa, že svoj život zasvätí poslaniu uchrániť krásu našej prírody pre ďalšie generácie. Úloha to nie je ľahká. Hľadá si preto kamarátov, ktorým na prírode záleží tak, ako jemu, a dokazujú to nielen slovom ale aj skutkami – ako praví rytieri.
Pridaj sa k Ryskovi a spolu vymeníme meče a štíty za štetce a palety či vrecia na odpad. Vytvoríme inšpiratívne diela, pomocou ktorých naučíme ľudí okolo seba správať sa ekologicky. Budeme chrániť prírodu zbieraním odpadkov, prevenciou a inými aktivitami.
Tak čo, pridáte sa k Ryskovi ešte dnes?

Ako sa darí naším Tatranským rytierom?

O projekte

Projekt Tatranskí rytieri nadväzuje na úspešný projekt Úsmev pre strom.

Pod heslom „Príroda nám, my prírode“, má projekt za cieľ viesť k zodpovednému správaniu k prírode nielen žiakov základných a stredných škôl, ale pomocou odkazu v ich výtvoroch a dielach túto myšlienku sprostredkovať ešte ďalej.

Súťaž spočíva v dvoch povinných aktivitách. V prvej z nich budú žiaci vytvárať výtvory a diela, pričom ich prevedenie si môžu vybrať podľa svojich schopností

a možností z troch alternatív. Druhou povinnou aktivitou je účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívnym spôsobom realizujú v ekologických aktivitách priamo v teréne. Na výber majú študenti tiež viaceré možnosti, ako budú Eko hliadku realizovať. Stačí si vybrať jednu aktivitu, ktorá je pre triedu najatraktívnejšia alebo realizovateľná.

Plné znenie pravidiel si stiahnete TU.

Partneri projektu

Mediálny partner projektu